Nissi, Riikka & Mikkola, Piia. Myyntityön monet ulottuvuudet: Kielentutkimuksen näkökulma hybridien taiteilija-kehittäjien työkäytänteisiin. Suullinen esitelmä Työelämän tutkimuspäivät. 7.11.2019. Tampere.

Nissi, Riikka. The moral work of becoming a professional: The interactional practices of story-telling in professional peer mentoring group. Suullinen esitelmä. VAKKI Symposium. 6.2.2020. Vaasa.