Esitelmät:

Nissi, Riikka & Mikkola, Piia. Myyntityön monet ulottuvuudet: Kielentutkimuksen näkökulma hybridien taiteilija-kehittäjien työkäytänteisiin. Suullinen esitelmä Työelämän tutkimuspäivät. 7.11.2019. Tampere.

Nissi, Riikka. The moral work of becoming a professional: The interactional practices of story-telling in professional peer mentoring group. Suullinen esitelmä. VAKKI Symposium. 6.2.2020. Vaasa.

Julkaisut:

Mikkola, P. & Nissi, R. 2020. Myyntityötä ja osallistumisen säätelyä. Tapaustutkimus taiteilijan ohjaamasta harjoituksesta henkilöstökoulutuksessa. – H. Paulausto & S. Pöyhönen (toim.), Kieli ja taide – Soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 74, s. 163-191. https://journal.fi/afinla/article/view/84538