Esitelmät:

Nissi, Riikka & Mikkola, Piia. Myyntityön monet ulottuvuudet: Kielentutkimuksen näkökulma hybridien taiteilija-kehittäjien työkäytänteisiin. Suullinen esitelmä. Työelämän tutkimuspäivät. 7.11.2019. Tampere.

Nissi, Riikka. The moral work of becoming a professional: The interactional practices of story-telling in professional peer mentoring group. Suullinen esitelmä. VAKKI Symposium. 6.2.2020. Vaasa.

Honkanen, Suvi & Virtanen, Mikko. Constructing a profession in Twitter: The case of Finnish artist-developers offering organisational training and consulting services. Suullinen esitelmä. IpRA Conference. 2.7.2021. Winterthur, Sveitsi (virtual).

Karvonen, Ulla & Nissi, Riikka. Enabling participation in joint drumming within organizational workshops. Suullinen esitelmä. IpRA Conference. 2.7.2021. Winterthur, Sveitsi (virtual).

Honkanen, Suvi & Virtanen, Mikko. Sisällön jakaminen ammatillisen itsepromootion välineenä: Esimerkkinä taiteilija-kehittäjät Twitterissä. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposium. 12.11.2021. Jyväskylä.

Karvonen, Ulla & Nissi, Riikka. Hybridien taitelija-kehittäjien uudet työkäytänteet: Yhteismusisoinnin ohjaaminen työpajoissa. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposium. 12.11.2021. Jyväskylä.

Virtanen, Mikko & Niemi, Jarkko. Ohjaajien kiitokset ja positiiviset kannanotot videovälitteisissä henkilöstökehittämisen työpajoissa. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposium. 12.11.2021. Jyväskylä.

Julkaisut:

Mikkola, P. & Nissi, R. 2020. Myyntityötä ja osallistumisen säätelyä. Tapaustutkimus taiteilijan ohjaamasta harjoituksesta henkilöstökoulutuksessa. – H. Paulausto & S. Pöyhönen (toim.), Kieli ja taide – Soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 74, s. 163-191. https://journal.fi/afinla/article/view/84538

Nissi, R. & Pässilä, A. 2021. The Moral work of becoming a professional. The interactional practices of storytelling in professional peer mentoring groups. Narrative Inquiry. Published online ahead of print.  https://doi.org/10.1075/ni.20056.nis