Taiteelliset interventiot ovat voimakkaasti kasvava ilmiö nykytyöelämässä, joka painottaa kokemuksellisuutta, luovuutta ja yhteistä tiedon ja merkityksen muodostusta. Taiteilijoille tämä on avannut mahdollisuuden tarjota palveluita muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin uudenlaisissa organisaation kehittämistehtävissä. Tässä kieli- ja viestintätieteiden alaan kuuluvassa hankkeessa tutkitaan taiteilija-kehittäjiä uutena asiantuntijaprofessiona, jonka toiminta heijastelee laajemmin työelämän muutoksia ja niiden kytköksiä ammatilliseen vuorovaikutukseen.